DutchFrenchGermanItalySpainPortugalBelgiumUSA

Covid-19

Protocol COVID-19

opgesteld op 20 april 2020
laatst aangepast op 12 oktober 2020
Versie 4

Samen veilig doorwerken

Met de volgende maatregelen bieden wij een zo veilig mogelijke omgeving voor u, onze medewerkers en de bezoekers. Onze maatregelen zijn aanvullend op de algemeen bekende en door ons geïmplementeerde adviezen en maatregelen van de overheid. Al onze medewerkers zijn gezond. Bij minimale klachten werken medewerkers vanuit huis.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM en WHO. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van publiceren en zal steeds zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden. Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt.
Het protocol is gebaseerd op de arbeids-hygiënische strategie. Deze insteek waarborgt dat er minimaal beroep gedaan hoeft te worden op de inzet van beperkt beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.

De strategie bestaat er uit dat als eerste maatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen als er in een omgeving wordt gewerkt met besmettingsrisico. En als dat niet mogelijk is, dus wanneer werk in gebieden met besmettingsrisico nodig is, er technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen. Tot slot zijn er specifieke situaties waarbij alsnog persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden.

Algemene maatregelen voorschriften
  • houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen;
  • geef andere mensen geen hand;
  • was regelmatig je handen;
  • blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts;
  • blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts;
  • als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte;
  • als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
Wat is de werkwijze wanneer het werk vraagt om samenwerking waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden?

Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiëne eisen conform RIVM richtlijnen.

Teams: beperkte verspreiding

Wij laten werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en –indien mogelijk- op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt

Corona verantwoordelijke

In eerste plaats is iedereen zelf verantwoordelijk voor het naleven van regels. Door ons is een Corona verantwoordelijke aangesteld. Hij is op de hoogte van de richtlijnen, leeft deze na en spreekt zo nodig werknemers aan mocht er sprake zijn van overtreding .

Kantoor:

Ons kantoor is normaal operationeel maar wel met gezond verstand. Zo hanteren wij de 1.5M afstand, geven geen handen en vinden meetings via telefoon of videobellen plaats.

Ons bedrijf bezoeken?

Bezoekt u ons bedrijf? U bent van harte welkom als u gezond bent. Wij vragen wel om uw gegevens achter te laten. Dit in verband met bron- en contactonderzoek. Mocht iemand geïnfecteerd raken met Covid-19 dan kunnen wij sneller traceren. Geheel volgens de richtlijnen van RIVM. Na verloop van tijd worden uw gegevens vernietigd.

Magazijn:

Apparatuur waarvoor dat nodig is wordt vooraf gedesinfecteerd.

Uitladen en inladen:

Vrachtwagens worden op 1 laag geladen zodat 1 persoon zelfstandig kan laden en lossen;
Medewerkers reizen zo mogelijk alleen en werken uiteraard altijd op minimaal 1,5M onderlinge afstand;
In te zetten materialen worden qua formaat en gewicht zoveel als mogelijk op 1 persoons-handelingsgeschiktheid geselecteerd.

Op- en afbouw:

In overleg met de opdrachtgever spreiden we de werkzaamheden zoveel mogelijk en voorkomen we daarmee dat er teveel mensen gelijktijdig op de werkvloer aanwezig zijn met behoud van kwaliteit en resultaat.

Healthy kit:

In ieder voertuig is een healthy-kit aanwezig die bestaat uit desinfectiemiddel, plastic handschoenen en mondkapjes

Internationale regelgeving:

Wij werken in heel Europa. Voordat een opdracht plaatsvindt zullen wij ons informeren over de geldende maatregelen in het betreffende land. Hierbij laten wij ons graag door u adviseren

Annuleringen:

Voor annuleringen / verplaatsingen verwijzen wij naar ons COVID-19 annuleringsbeleid van 28.02.2020.

Alle in dit protocol opgestelde maatregelen zijn uitgereikt aan onze medewerkers en worden bij opdrachten verstrekt aan onze opdrachtgevers. Heeft u desondanks nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

DutchFrenchGermanItalySpainPortugalBelgiumUSA
Open chat
Hallo, waarmee kunnen we je helpen>